Reklamacje

Możliwe sposoby złożenia reklamacji:

  • pisemnie w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub
  • pisemnie w formie papierowej na adres: Axox Media sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 67c/16, 60-479 Poznań

Prosimy o podanie w opisie reklamacji:

  • danych identyfikujących zamówienie (dane zamawiającego, nr zamówienia / numer faktury / datę zamówienia)
  • szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,
  • daty wystąpienia wady,
  • rodzaju wystąpienia wady,
  • żądania reklamacyjnego,
  • danych kontaktowych składającego reklamację.

Termin rozpatrzenia reklamacji:

  • do 14 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia (dostarczenia pisemnie w formie elektronicznej lub papierowej).